Advice and answers from the Wegolf Team

  • Help Center
  • Booking
  • Nếu tôi đặt sân cho nhiều người và một người trong số họ không thể đi được ? Tôi có thể thay đổi chi tiết booking của mình không?

Nếu tôi đặt sân cho nhiều người và một người trong số họ không thể đi được ? Tôi có thể thay đổi chi tiết booking của mình không?

avatar admin

Written by Admin

Updated 2018-05-30 04:09:52

Rất tiếc, bạn không thể thay đổi booking của mình sau khi đã được xác nhận ...

Bạn vui lòng kiểm tra thật kĩ lại thông tin đặt Tee để tránh xảy ra sai xót và nhầm lẫn. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về thông tin sai xót này, cũng như không có trách nhiệm về việc thay đổi không có kế hoạch trước từ bạn.

Bạn cũng đừng lo, vui lòng liên hệ Hotline của chúng tôi để được hỗ trợ thêm thông tin.