Advice and answers from the Wegolf Team

icon list

iOS

avatar admin

7 articles in this collection

Written by admin

Get started on the right foot

Xóa người theo dõi /Ngừng theo dõi hoạt động của người khác ?

Để xóa người theo dõi không mong muốn, trên màn hình chọn "User " , nhấn 'Followers/Following'...

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-05-30 03:06:58

Tôi có thể tạo Tournament như thế nào ?

Để có thể tạo Tournament cho cuộc chơi của bạn, bạn có thể tham khảo các bước chi tiết dưới đây ...

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-05-30 03:39:09

Làm thế nào để theo dõi bạn bè của tôi?

Để theo dõi bạn bè cùng chơi, bạn lựa chọn Tab "User", nhấn vào biểu tượng " Add friend ' (trên cùng bên trái )...

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-05-30 08:21:58

Tôi không muốn public thông tin về tài khoản của mình có được không?

Để bảo mật profile của bạn, trên tag "User " bạn vui lòng chọn vào biểu tượng "cài đặt" ( hình bánh răng trên cùng bên phải)...

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-05-30 08:37:21

Tôi cập nhập thường xuyên tình hình các sân như thế nào ?

Để cập nhập tình hình của sân mà bạn yêu thích....

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-05-31 08:47:19

Làm thế nào để bắt đầu một Round với Wegolf ?

Để có thể tạo một lượt chơi và lưu điểm số, vui lòng làm theo các các bước chi tiết theo hướng dẫn sau đây.

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-05-31 11:21:31

Tôi đặt sân qua app Wegolf của IOS như thế nào ?

Để book sân trên app, hãy làm theo các bước hướng dẫn dưới sau .....

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-07-04 05:04:43