Advice and answers from the Wegolf Team

icon list

Booking

avatar admin

6 articles in this collection

Written by admin

Get started on the right foot

Làm thể nào để tôi biết lịch đặt sân của tôi đã được ghi nhận ?

Sau khi đặt sân, một Email xác nhận sẽ được gửi về địa chỉ Email của bạn (địa chỉ Email mà bạn cung cấp cho WeGolf) và thông báo qua App WeGolf ...

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-05-28 08:10:14

Tôi có thể đặt trước Tee time bao lâu?

Bạn có thể đặt trước Tee time cho mình ...

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-05-30 04:06:47

Tôi có thể thay đổi Tee time sau khi đặt chỗ không?

Bạn có thể/không thể thay đổi thời gian tee time sau khi đặt chỗ ...

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-05-30 04:07:52

Tôi có thể hủy booking?

Bạn hoàn toàn có thể hủy booking những Tee đã đặt trước đó trong trường hợp ... 

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-05-30 04:08:54

Nếu tôi đặt sân cho nhiều người và một người trong số họ không thể đi được ? Tôi có thể thay đổi chi tiết booking của mình không?

Rất tiếc, bạn không thể thay đổi booking của mình sau khi đã được xác nhận ...

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-05-30 04:09:52

Điều gì sẽ xảy ra nếu lịch đặt sân của tôi gặp thời tiết xấu? Tôi có thể hủy hoặc thay đổi đặt chỗ này không?

Trong trường hợp lịch Tee time đã đặt của bạn gặp phải thời tiết bất lợi (như mưa bão, lũ lụt, lốc xoáy hay sạt lở,...) gây ảnh hưởng đến cuộc chơi của bạn. Vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để cùng bạn và sân Golf có phương án giải quyết tốt nhất ...

avatar admin

Written by admin

Updated 2018-05-30 07:50:25